Сontacte

Adresa noastră:

USMF „Nicolae Testemiţanu”
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2004, Chişinău, RM
Blocul didactic central, bir. 117, 119
Tel.: 022 205-235, 022 205-367
Fax: 022 24-24-11
E-mail: relatiipublice@old.usmf.md

PROGRAM:

Luni-Vineri 08:00-18:00

Pauza de masă 12:00-13:00

DEPARTAMENTUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE
NR. Prenume și nume Funcția Date de contact
1. Silvia Ciubrei şef departament, purtător de cuvânt 022 205 235
silvia.ciubrei@old.usmf.md
2. Daniela Știrbu şef adjunct departament 022 205 367
daniela.stirbu@old.usmf.md

RELAŢII PUBLICE

3. Larisa Bratco specialist; fotograf (0,5) 022 205 253
larisa.bratco@old.usmf.md
4. Inga Musteață specialist (0,5) inga.musteata@old.usmf.md
5. Irina Pasnicenco specialist (0,5) 022 205 355

irina.petrov@old.usmf.md

6. Antonela Puiu specialist (0,5) 022 205 355

antonela.puiu@old.usmf.md

7. Leonid Gorceac specialist leonid.gorceac@old.usmf.md
8. Traian Musteață redactor  022 205 373
traian.musteata@old.usmf.md
9. Andrei Ichim designer grafic  andrei.ichim@old.usmf.md

MANAGEMENT DOCUMENTE

10. Nadejda Filimon specialist 022 205 175
nadejda.filimon@old.usmf.md
11. Diana Baltag specialist 022 205 175
diana.baltag@old.usmf.md

Arhivă

12. Ala Vinogradova arhivar 022 205 169
13. Liuba Bajcov arhivar 022 205 169